Půjčovna karavanů: Karavanypraha.cz

Půjčovna karavanů: Karavanypraha.cz

Karavanypraha.cz
IČ:
DIČ:
Telefon: 722 951 370
Ulice: OKRUŽNÍ
Číslo popisné: 1463
Město: BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV
PSČ: 25002
Stát:
Ověřená:
Půjčovna:
Prodej:
Dovoz:
Servis:

Nabídka pronájmu karavanů společnosti Karavanypraha.cz

Přívěs výrobce Hobby k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 800,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 4 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1500 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, bez markýzy, bez solárních panelů, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, mikrovlnná trouba, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu s objemem 35 litrů, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, dvoulůžko

HOBBY EXCELLENT

Přívěs výrobce Sun Living k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 1 000,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 5 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1000 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, bez markýzy, bez solárních panelů, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, bez mikrovlnné trouby, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, palanda

SUN ROLLER 100

Přívěs výrobce Knaus k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 1 000,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 4 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1170 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, bez markýzy, bez solárních panelů, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, bez mikrovlnné trouby, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu s objemem 35 litrů, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, dvoulůžko

KNAUS Südwind 450

Přívěs výrobce Hymer k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 1 000,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 4 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1500 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, bez markýzy, bez solárních panelů, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, bez mikrovlnné trouby, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, dvoulůžko

HYMER ERIBA NOVA

Přívěs výrobce LMC k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 650,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 4 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1100 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, bez markýzy, bez solárních panelů, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, bez mikrovlnné trouby, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, dvoulůžko

LMC Lord Muensterland

Přívěs výrobce Knaus k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 700,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 4 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1000 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, markýza, bez solárních panelů, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, bez mikrovlnné trouby, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, dvoulůžko

KNAUS SÜDWIND

Přívěs výrobce Hobby k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 700,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 4 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1300 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, bez markýzy, solární panel, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, bez mikrovlnné trouby, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, dvoulůžko

HOBBY PRESTIGE

Přívěs výrobce Adria k pronájmu nabízí Karavanypraha.cz, cena od 700,00 Kč, 0 míst pro jízdu a 4 pro spaní. Maximální hmotnost vozu 1100 kg.Výbava vozidla: bez dálniční známky ČR, markýza, bez solárních panelů, vytápění obytné části vozidla: Plynové topení , bez klimatizace obytné části, bez televize, bez satelitní antény, bez DVD přehrávače, bez trouby na pečení, bez mikrovlnné trouby, ohřev vody bojlerem, koupelna, záchod, nádrž na pitnou vodu, nádrž na odpadní vodu, lednice, mrazák, bez nezávislého zdroje 230 V, dvoulůžko

ADRIA

O společnosti Karavanypraha.cz

Rádi cestujete, ale neradi opouštíte pohodlí svého domova?

Zkuste cestování s karavanem! 

Nabízíme pronájem nadstandardně vybavených karavanů za skvělé ceny pro Vaši vysněnou dovolenou - moře, hory, památky ...

 Základní podmínky 

 • K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
 • Minimální doba pronájmu v červenci a srpnu min. 5 dní (pokud požadujete pronájem na méně dní, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem).
 • Havarijní pojištění karavanů je sjednáno se spoluúčastí ve výši 15 % - 20%.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
 • V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
 • Je zakázáno v karavanu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.
 • Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
 • Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
 • Zákaz používání chemického WC bez chemie.
 • Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
 • V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel.: 722 951 370, a to kdykoli. 
 • Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
 • Domácí mazlíčci nejsou v karavanech z hyg.důvodů povoleni.Při nedodržení tohoto zákazu a případném znečištění karavanu účtujeme za vyčištění a dezinfekci 1500,- Kč. 

Platební podmínky

 • Rezervace obytného karavanu na daný termín platí pouze 3 dny. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha (možno převodem), která slouží jako blokace termínu.
 • Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
 • Při vyzvedávání obytného karavanu se skládá vratné kauce ve výši 5.000,- Kč na případné škody. 

Rezervační zálohy

 • Rezervační záloha ve výši 20% je splatná 3 dny od potvrzení rezervace.
 • POZOR - vyčkejte s platbou na informační e-mail s uvedením údajů k platbě.

Rezervační záloha se při stornování 30 dní před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná. 

Předání a vrácení

 • Karavany se předávají dle vzájemné dohody. Snažíme se vyjít maximálně vstříc Vašim požadavkům.
 • Každý započatý den pronájmu je placený v plné výši.
 • Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu - uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
 • Při vrácení neuklizeného karavanu účtujeme částku od 500,-Kč dle míry znečištění (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout). Při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,- Kč.
 • Za ztrátu (OTP, dokladu o zákonném poj., klíčů atp.) bude nájemci účtována pokuta 4.000,-Kč za každou ztracenou položku.
 • V případě chybějící nebo poškozené části karavanu tuto nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu (dle aktuálního ceníku)+servisní práce+1.000,-Kč administrativní poplatek. Toto ujednání neplatí, má-li nájemce sepsán protokol o pojistné události o odcizení na Policii či protokol o pojistné události. V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj.15%, nejméně 15.000,-Kč. V případě, že pojišťovna odmítne z jakéhokoliv důvodu způsobenou škodu uhradit, nájemce je povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.
 • Pojištění se nevztahuje na tyto případy: tažení karavanu osobou bez příslušného řidičského oprávnění, požití alkoholických nápojů , požití omamných a jiných návykových látek , při prokazatelném poškození karavanu nájemcem, na případný požár způsobený v karavanu jakýmkoliv vznícením, na osoby a jejich majetek v době pronájmu karavanu.
 • Odcizené nebo poškozené vybavení jde plně k výši nájemce.
 • Vyzvednutí a vrácení karavanů na adrese: Stará Boleslav, Okružní 1463, případně dle předchozí dohody.
 • Převzetí karavanu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30 min. Při vracení karavanu počítejte se stejnou časovou rezervou, abychom si mohli karavan zkontrolovat.
 • Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení karavanu. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba tuto skutečnost nahlásit ihned na tel.:722 951 370


Všechny naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu.

 • Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.
 • Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.
 • V případě menších poruch jako je např. porucha lednice, bojleru, osvětlení apod., není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit. 

V případě nehody nebo poškození

 • V případě škody na obytném karavanu (dopravní nehoda) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události.
 • Pořiďte fotodokumentaci.
 • Informujte neprodleně pronajímatele. 

Odstoupení pronajímatele od rezervace

 • Při odcizení nebo poškození obytného karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace. Uhrazená záloha se poté vrací v plné výši. 

Před zapůjčením karavanu a zaplacením rezervační zálohy si můžete vyžádat plné znění podmínek o pronájmu obytného přívěsu.

Zašleme Vám je do e-mailové schránky v elektronické podobě.

Zaplacením rezervační zálohy s těmito podmínkami souhlasíte.

Doplňky Karavanypraha.cz k pronájmu nebo prodeji

Nenalezeny žádné záznamy.